Mission og vision

MISSION

Hirtshals Fjernvarme er en forsyningsenhed, der leverer varme og tilknyttede serviceydelser med et formål at forbrugernes opvarmningsbehov løses på den mest effektive og miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde. Det vil sige at ydelserne er karakteriseret ved sikkerhed, stabilitet og konkurrencedygtige priser.

Disse resultater er pånået gennem anvendelse af fuldt opdateret teknisk udstyr, kompetente medarbejdere og indgåelse af fordelagtige samarbejdsaftaler med andre organisationer.

VISION

Hirtshals Fjernvarme vil som en forbrugerejet organisation være kendt som områdets foretrukne leverandør af varme, idet organisationen gennem innovativ udnyttelse af lokale biobrændsler, kan tilbyde en totalløsning på kundernes opvarmningsbehov til de mest konkurrencedygtige priser. Dette kombineret med høj grad af forsyningssikkerhed, betyder at Hirtshals Fjernvarme kun har tilfredse kunder.

Hirtshals Fjernvarme lægger vægt på at belaste miljøet mindst muligt.

Hirtshals Fjernvarme er kendt som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer konstant udvikles gennem relevante efteruddannelsesaktiviteter, således at der altid kan gives de bedste råd til kunderne.

//