INFORMATION OM GENERALFORSAMLING

2. april 2024

INFORMATION OM GENERALFORSAMLING

Vi har indkaldt til ordinær generalforsamling i dagspressen, men som følge af, at vi har indgivet begæring om rekonstruktion, kan vi ikke afholde ordinær generalforsamling som indvarslet.

Som en følge af rekonstruktionen kan der ikke fremlægges et årsregnskab.
Derfor har vi valgt at afholde et orienteringsmøde i stedet for

Tirsdag den 16. april kl. 19.00 på Nordsøen, Willemoesvej 2, Hirtshals

På bestyrelsens vegne

Børge Vinther-Jensen
bestyrelsesformand

 

 

 

 

 

 

//