Priser

A-kontopriser for perioden 1. januar - 31. december 2021

Abonnement
937,00 kr. excl. moms

Effektbidrag 
25,00 kr. excl. moms pr./BBRm2/år

Forbrug - MWh
385,00 kr. excl. moms pr./MWh

Flyttegebyr
80,00 kr. excl. moms

Rykkergebyr
100,00 kr.

Inkassogebyr
100,00 kr. excl. moms

Lukke-/genåbningsgebyr
300,00 kr. pr. stk/hændelse

Afkølingskrav:

Minimumsafkøling hos forbrugerne er 25 grader C i gennemsnit over regnskabsåret.

Der afregnes straftarif med 1% forhøjelse af forbruget for hver grad C afkølingen er mindre end 25 grader C. 

Se Tarifblad 2021, her fremgår desuden tilslutningspriser.