Betaling

Du betaler fem årlige a´contorater i henholdsvis februar, april, august, oktober og december måned.

Raterne fremgår af det fremsendte budget. 

Indbetalingskort for de efterfølgende a´contorater fremsendes omkring den 25. i måneden før betalingsmåneden.

Ultimo januar vil du modtage din årsopgørelse, hvor du kan se hele årets varmeforbrug i dit hjem.

Har du betalt for meget eller for lidt indregnes beløbet i 1. rate (februar). 

Såfremt du bemærker, at dit varmeforbrug afviger væsentligt fra a´contoforbruget, kan du kontakte Hirtshals Fjernvarme direkte og få ændret dine rater.